از تاج گل می توانید در مراسم های مختلف استفاده کنید .از مراسم هایی که می توانید برای آن تاج گل تهیه کنید عبارتند از تاج گل ترحیم ، تاج گل ختم ، تاج گل تسلیت ، تاج گل افتتاحیه و …. در انتخاب تاج گل باید به نکات زیر توجه کنید:

برای انتخاب گل باید از گل هایی استفاده کنید که دوام زیادی داشته باشند.

باید به نوع مراسم توجه کنید و بر اساس آن نوع تاج گل خود را انتخاب کنید

تاج گل ها در طبقات گوناگون تک طبقه ای، دو طبقه ای، سه طبقه ای موجود می باشند و شما می توانید بر اساس نوع مراسم یکی از آنها را انتخاب کنید.

در صورتی که مراسم شما از نوع مراسم افتتاحیه مثل افتتاحیه رستورانها و مراکز تفریحی می باشد مناسب تر است از تاج گل ساده استفاده کنید . همچنین در مراسم ترحیم و عرض تسلیت ، اصلی ترین نوع گل، گل گلایل می باشد و با توجه به نوع مراسم و نسبت شما با شخص متوفی می توانید از بقیه گلها مثل شب بو، لیلوم، اورینتال، ژربرا، استرزیا و…. بکار برید.